Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Hotronic.cz.

 OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.Hotronic.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky a objednávkou se zákazník zavazuje zboží převzít.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14-ti dnů vrátí peníze.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo ,že vyobrazené zboží nemusí být detailně shodné.Zejména z důvodu nových modelů zboží atd.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Při případném nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi účtováno poštovné!

Kupující má právo stornovat objednávu a to telefonicky, emailem nejpozději do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a zboží vyexpedováno. Kupující má právo objednávku stornovat pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 14 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání.

V případě,že si zákazník přeje zboží vyzvednout na našem kamenném obchodě je povinnen tak učinit do týdne. V případě nevyzvednutí zásilky,bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 99Kč.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.

Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak na základě vzájemné dohody. Z hygenických důvodů se tato možnost vrácení nevztahuje na spodní prádlo.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Hotronic.cz © 2018